Webináre

Čo všetko som sa vďaka Arduinu naučil zle (v2020)

Dátum a čas: 3.6.2020 o 13:00 Trvanie: 60 min
Lektori: Miroslav Biňas

Arduino je otvorená platforma, ktorá sa s veľkým úspechom používa vo výučbovom procese. Najčastejšie sa používa vo výučbe základov elektroniky alebo v súčasnosti populárneho IoT, ale nezriedka sa dá stretnúť aj s využitím Arduina vo výučbe základov programovania a algoritmizácie. A keď nie priamo vo výučbe, tak sa dá s týmto prístupom stretnúť napríklad v niektorých knihách alebo v seriáloch v IT časopisoch.

V tomto webinári vám ukážem, čo všetko svojimi rozhodnutiami ovlplyvnili autori Arduina a vďaka čomu sme ako študenti získali niektoré zlé návyky.

(Ďalšie informácie)

Arduino programming

Tvorba webových aplikácií v Node-RED

Dátum a čas: 26.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Tentokrát si ukážeme, ako nástroj Node-RED využiť na vytvorenie jednoduchej webovej aplikácie, z ktorej budeme vedieť získavať údaje dvojakým spôsobom. Najprv vytvoríme jednoduchú webovú stránku, na ktorej zobrazíme údaje z našich senzorov. A potom vytvoríme jednoduché REST API, z ktorého bude možné získať potrebné informácie v strojovo čitateľnej podobe. Týmto spôsobom dokážeme veľmi rýchlo prototypovať zaujímavé riešenia, pričom sa nemusíme starať o inštaláciu žiadnych mocných nástrojov, ako webový server s podporou jazyka na tvorbu webových aplikácií. Vystačíme si len s niekoľkými uzlami. Ako klienta budeme používať prehliadač, ale rovnako si ukážeme, ako k dátam pristupovať z prostredia našich mikrokontrolérov v jazyku (Micro)Python.

(Ďalšie informácie)

IoT microcontroller node-red dashboard REST API

Tvorba dashboardov v Node-RED pre začiatočníkov

Dátum a čas: 20.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Prostredie IoT je charakteristické zberom obrovského množstva údajov, ktoré následne treba niekde ukladať, vizualizovať a analyzovať. V tomto webinári sa pozrieme na vizualizáciu údajov pomocou nástroja Node-RED, ktoré k nám budú v reálnom čase prichádzať ako správy cez protokol MQTT. Uvidíte, ako rýchlo a jednoducho dokážete z údajov svojich senzorov zostaviť sexi dashboard. Tento webinár budeme robiť pre veľký záujem znova. Ak ste teda ešte nikdy s nástrojom Node-RED nerobili, je toto ideálna príležitosť začať. Niečo nové si v ňom však určite nájdu aj skúsení používatelia.

(Ďalšie informácie)

iot microcontroller node-red dashboard

Ako sa na mikrokontroléri vyhnúť modrej obrazovke smrti

Dátum a čas: 12.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Modrá obrazovka smrti je reakcia OS Windows na stav, z ktorého sa nedokáže zotaviť. Do takéhoto stavu sa však môže dostať aj mikrokontrolér a v závislosti od toho, čo ovláda, môžu byť následky… nuž… možno až katastrofálne. Na tomto webinári si teda niečo o tom, ako takémuto stavu predísť, povieme. A okrem toho sa naučíme pozerať na naše veci (things) ako na stavové stroje, čomu prispôsobíme aj samotný kód. A (na neposlušných poslucháčov) vypustíme strážneho psa.

(Ďalšie informácie)

iot microcontroller watchdog state machine state diagram micropython esp32

Komunikácia s externými službami pomocou HTTP protokolu alebo ako váš mikrokontrolér naučiť tweet-ovať

Dátum a čas: 5.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Prívlastok inteligentný v termíne inteligentná domácnosť, asi nie je náhodný. Vyjadruje schopnosť domácnosti reagovať autonómne na udalosti, ktoré môžu v domácnosti vzniknúť, ako napr. zavolať požiarnikov, keď zistí, že horí. Spôsoby notifikácie sú však rozličné. My v tomto webinári naučíme naše veci (things) tweetovať.

(Ďalšie informácie)

iot twitter http microcontroller node-red