Webináre

Testovanie softvéru II.

Dátum a čas: 29.7.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Milan Varga

Testovanie softvéru môžme zadefinovať ako aktivitu zameranú na overenie, či skutočné výsledky/výstupy našho programu = “správanie kódu” sa zhodujú s očakávanými výsledkami a výstupmi, čo nám pomôže zabezpečiť to, aby náš program = “kód” neobsahoval chyby.

V tomto webinári sa pokúsim vysvetliť úvod do problematiky základov Testovania kódu tak, aby to nebolo len obyčajné ručné klikanie alebo prezretie si a odovzdávka.

Samozrejme pri väčších projektoch tento postup už zlyháva, ak by sme napr. pracovali na pravidelne vyvíjanej appke alebo systéme, ktorý sa zakaždým rozširuje. Nové funkcie môžu pokaziť tie staré, prípadne môžu zmeniť chovanie zdanlivo nesúvisiacich častí vašej appky či systému. Nie je nič frustrujúcejšie ako byť chytený do bludného kruhu kódenia nových vlastností a údržby starých a ich fixovania, keď sa zdanlivo náhodne pokazia.

(Ďalšie informácie)

testing TDD MicroPython

Vizualizácia informácií z meteostaníc na mape sveta v Node-RED

Dátum a čas: 8.7.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas

Skratka IoT je definovaná ako Internet vecí. Dnes si vytvoríme opäť dashboard, pomocou ktorého budeme vizualizovať údaje o počasí z jednoduchých domácich meteostaníc. Tentokrát bude ale dashboard-om mapa sveta, do ktorej vložíme značky (markery) s informáciami o počasí v danej lokalite. A to všetko v prostredí nástroja Node-RED.

(Ďalšie informácie)

node-red iot

Testovanie softvéru I.

Dátum a čas: 1.7.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Milan Varga

Testovanie softvéru môžme zadefinovať ako aktivitu zameranú na overenie, či skutočné výsledky/výstupy našho programu = “správanie kódu” sa zhodujú s očakávanými výsledkami a výstupmi, čo nám pomôže zabezpečiť to, aby náš program = “kód” neobsahoval chyby.

V tomto webinári sa pokúsim vysvetliť úvod do problematiky základov Testovania kódu tak, aby to nebolo len obyčajné ručné klikanie alebo prezretie si a odovzdávka.

Samozrejme pri väčších projektoch tento postup už zlyháva, ak by sme napr. pracovali na pravidelne vyvíjanej appke alebo systéme, ktorý sa zakaždým rozširuje. Nové funkcie môžu pokaziť tie staré, prípadne môžu zmeniť chovanie zdanlivo nesúvisiacich častí vašej appky či systému. Nie je nič frustrujúcejšie ako byť chytený do bludného kruhu kódenia nových vlastností a údržby starých a ich fixovania, keď sa zdanlivo náhodne pokazia.

(Ďalšie informácie)

testing TDD MicroPython

ENDER 3 - 3D tlačiareň za 200€ (Kvalitná tlačiareň alebo drahá hračka?)

Dátum a čas: 17.6.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Michal Sedláček

Webinár sa bude zoberať prácou s 3D tlačiarňou Creality ENDER 3. Základné otázky webináru: Je možné tlačiarňou za 200€ tlačiť kvalitne? Je takáto tlačiareň vhodná do školy?

Budeme sa venovať odstráneniu niektorých chýb tlače, ktoré sa vyskytujú aj u iných 3D tlačiarní. Lacným a účinným vylepšeniam tlačiarne, ktoré nás takmer nič nebudú stáť. Odporúčaným nástrojom a postupom pri tlači.

(Ďalšie informácie)

3D

Node-RED a databázy pre IoT

Dátum a čas: 10.6.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Nástroj Node-RED nie je parádny len na okamžité spracovávanie údajovi, ale je možné ho využiť aj na komunikáciu s SQL a NoSQL databázovými servermi. Týmto spôsobom môže fungovať v rozličných scenároch, ako napr. ukladanie údajov prijímaných zo senzorov cez MQTT protokol, logovanie alebo priamo vizualizovanie uložených údajov.

V tomto webinári vám ukážem, aké uzly máme k dispozícii na komunikáciu s SQL a NoSQL databázami, ktoré typy databáz sú vhodné pre oblasť IoT a ak nám zvýši čas, tak sa pozrieme na prístup k nim aj z prostredia jazyka Python/MicroPython.

(Ďalšie informácie)

Arduino programming

Čo všetko som sa vďaka Arduinu naučil zle (v2020)

Dátum a čas: 3.6.2020 o 13:00 Trvanie: 60 min
Lektori: Miroslav Biňas

Arduino je otvorená platforma, ktorá sa s veľkým úspechom používa vo výučbovom procese. Najčastejšie sa používa vo výučbe základov elektroniky alebo v súčasnosti populárneho IoT, ale nezriedka sa dá stretnúť aj s využitím Arduina vo výučbe základov programovania a algoritmizácie. A keď nie priamo vo výučbe, tak sa dá s týmto prístupom stretnúť napríklad v niektorých knihách alebo v seriáloch v IT časopisoch.

V tomto webinári vám ukážem, čo všetko svojimi rozhodnutiami ovlplyvnili autori Arduina a vďaka čomu sme ako študenti získali niektoré zlé návyky.

(Ďalšie informácie)

Arduino programming

Tvorba webových aplikácií v Node-RED

Dátum a čas: 26.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Tentokrát si ukážeme, ako nástroj Node-RED využiť na vytvorenie jednoduchej webovej aplikácie, z ktorej budeme vedieť získavať údaje dvojakým spôsobom. Najprv vytvoríme jednoduchú webovú stránku, na ktorej zobrazíme údaje z našich senzorov. A potom vytvoríme jednoduché REST API, z ktorého bude možné získať potrebné informácie v strojovo čitateľnej podobe. Týmto spôsobom dokážeme veľmi rýchlo prototypovať zaujímavé riešenia, pričom sa nemusíme starať o inštaláciu žiadnych mocných nástrojov, ako webový server s podporou jazyka na tvorbu webových aplikácií. Vystačíme si len s niekoľkými uzlami. Ako klienta budeme používať prehliadač, ale rovnako si ukážeme, ako k dátam pristupovať z prostredia našich mikrokontrolérov v jazyku (Micro)Python.

(Ďalšie informácie)

IoT microcontroller node-red dashboard REST API

Tvorba dashboardov v Node-RED pre začiatočníkov

Dátum a čas: 20.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Prostredie IoT je charakteristické zberom obrovského množstva údajov, ktoré následne treba niekde ukladať, vizualizovať a analyzovať. V tomto webinári sa pozrieme na vizualizáciu údajov pomocou nástroja Node-RED, ktoré k nám budú v reálnom čase prichádzať ako správy cez protokol MQTT. Uvidíte, ako rýchlo a jednoducho dokážete z údajov svojich senzorov zostaviť sexi dashboard. Tento webinár budeme robiť pre veľký záujem znova. Ak ste teda ešte nikdy s nástrojom Node-RED nerobili, je toto ideálna príležitosť začať. Niečo nové si v ňom však určite nájdu aj skúsení používatelia.

(Ďalšie informácie)

iot microcontroller node-red dashboard

Ako sa na mikrokontroléri vyhnúť modrej obrazovke smrti

Dátum a čas: 12.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Modrá obrazovka smrti je reakcia OS Windows na stav, z ktorého sa nedokáže zotaviť. Do takéhoto stavu sa však môže dostať aj mikrokontrolér a v závislosti od toho, čo ovláda, môžu byť následky… nuž… možno až katastrofálne. Na tomto webinári si teda niečo o tom, ako takémuto stavu predísť, povieme. A okrem toho sa naučíme pozerať na naše veci (things) ako na stavové stroje, čomu prispôsobíme aj samotný kód. A (na neposlušných poslucháčov) vypustíme strážneho psa.

(Ďalšie informácie)

iot microcontroller watchdog state machine state diagram micropython esp32

Komunikácia s externými službami pomocou HTTP protokolu alebo ako váš mikrokontrolér naučiť tweet-ovať

Dátum a čas: 5.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Prívlastok inteligentný v termíne inteligentná domácnosť, asi nie je náhodný. Vyjadruje schopnosť domácnosti reagovať autonómne na udalosti, ktoré môžu v domácnosti vzniknúť, ako napr. zavolať požiarnikov, keď zistí, že horí. Spôsoby notifikácie sú však rozličné. My v tomto webinári naučíme naše veci (things) tweetovať.

(Ďalšie informácie)

iot twitter http microcontroller node-red