Začíname s Raspberry Pi Pico

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 14:30.