Vyber farbu

Niektoré scenáre používajú túto farbu pre nastavenie farebného efektu.

Vyber scenár

Nastav spozdenie

Niektoré scenáre používajú spozdenie pri zmene scény. To znamená, že rýchlosť prepínania farby jedného svetielka závisí na tejto hodnote.

Aktuálne prehrávaný scenár je .

tree

Kliknutím na niektorú z guličiek na obrázku sa rozsvietia príslušné svetielka aj na stromčeku.