Ako sa na mikrokontroléri vyhnúť modrej obrazovke smrti

Vo videokonferenčnej miestnosti budeme už od 12:00 a v prípade, že by ste mali problém s inštaláciou softvérového vybavenia, pokúsime sa vám pomôcť tieto problémy vyriešiť.

Čo si pripravte ešte doma?

Tento webinár bude vo forme hands-on / workshop-u. Ak teda máte chuť, môžete sa zapojiť a pracovať spolu s lektormi. Samozrejme môžete sa len pozerať a počúvať.

V prípade, že sa chcete zapojiť, nainštalujte si:

  • Python min. vo verzii 3.6
  • (ľubovoľné) IDE na písanie kódu v jazyku Python (odporúčame editor Mu)

Ako mikrokontrolér budem používať ESP32 s nainštalovaným MicroPython-om, na ktorom ukážem princíp fungovania Watchdog-u. Ak takýto mikrokontrolér nemáte, nevadí. Dôležitý bude princíp. Na prezentáciu stavového stroja si vystačíme s obyčajným Python-om.